Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

Creative photos from mom and her two daughters

moniapuchacz
- To urocze, że zawsze mówisz, że Ci nie przeszkadzam, nawet jak Ci przeszkadzam.  
- Lubię, jak mi przeszkadzasz.
— Kaja Kowalewska

May 11 2018

1493 7d6b 500
Reposted fromrawriot rawriot viaSkydelan Skydelan
moniapuchacz
1199 000d 500
Reposted fromteijakool teijakool viasoko soko
to, że cię nie gonią, nie znaczy, że masz stać
Reposted fromraita raita viasoko soko

May 09 2018

moniapuchacz
W pewnym momencie życia piękno świata zaczyna ci wystarczać. Nie musisz go fotografować, malować ani nawet pamiętać. Wystarczy że jest.
— John Green – "Żółwie aż do końca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
moniapuchacz
-Pieprz to. Studia to nie wszystko. Najwyżej zostaniesz żulem albo podróżnikiem.
-Nie chcę być żulem.
-To będziesz podróżnikiem.
— z cyklu motywacyjne rozmowy
Reposted fromstripmymind stripmymind viawastedtime wastedtime

May 08 2018

moniapuchacz
Kobieta poniża siebie sama, kiedy porównuje się z inną kobietą.
— Sherry Argov - "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromtroubles troubles viasoundofsilence soundofsilence
moniapuchacz
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viasoundofsilence soundofsilence
moniapuchacz
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaSkydelan Skydelan
moniapuchacz
6320 2610 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viagdziejestola gdziejestola
moniapuchacz
5288 3b9f 500
Nachosy
Reposted fromcontigo contigo viamywonderland mywonderland
moniapuchacz

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Reposted fromnotfoundyou notfoundyou viagdziejestola gdziejestola
moniapuchacz
Miło tak czasem zwyczajnie posiedzieć obok siebie w ciszy, pośród głośnych wojen, które oboje toczymy w naszych umysłach.
— K.P. - Terapia
Reposted fromheparyna heparyna viaultraviolet ultraviolet
moniapuchacz
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viawiksz wiksz
moniapuchacz
2237 8c91
Reposted frommetadon metadon viawiksz wiksz
0046 525a 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viawiksz wiksz
3860 3caf 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapuszka puszka
moniapuchacz
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viamywonderland mywonderland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl