Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

moniapuchacz
4084 7c1f 500
moniapuchacz
7120 1bc0 500
Reposted fromstormymind stormymind viawszystkodupa wszystkodupa
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa

October 15 2017

moniapuchacz
5505 4aae
Reposted fromfitvet fitvet viaalmostlover almostlover
moniapuchacz
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
moniapuchacz
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viachrzrzrz chrzrzrz
moniapuchacz
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa. Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viachrzrzrz chrzrzrz
moniapuchacz
Jak Ci na kimś zależy to wypadałoby powalczyć.
Reposted fromzbieractwa zbieractwa viaalmostlover almostlover
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viachrzrzrz chrzrzrz
moniapuchacz
6453 4f2e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viachrzrzrz chrzrzrz

September 29 2017

moniapuchacz
moniapuchacz
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viawszystkodupa wszystkodupa
moniapuchacz
moniapuchacz
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
moniapuchacz
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viawszystkodupa wszystkodupa
moniapuchacz
Reposted fromciarka ciarka viawszystkodupa wszystkodupa
moniapuchacz
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalmostlover almostlover
moniapuchacz
0655 a9bc 500
moniapuchacz
Reposted fromedwes edwes viachrzrzrz chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl