Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

moniapuchacz
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
moniapuchacz
8218 2c6b
Reposted fromnazarena nazarena viajeszczenie jeszczenie
7982 2c05
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajeszczenie jeszczenie
moniapuchacz
Wszyscy powinniśmy przynajmniej raz w życiu dostać owację na stojąco, bo przecież każdy z nas zwycięża ten świat.
— R. J. Palacio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajeszczenie jeszczenie
moniapuchacz
3328 d03f 500
Reposted frompiehus piehus viajeszczenie jeszczenie
moniapuchacz
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
moniapuchacz
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajeszczenie jeszczenie

October 14 2018

moniapuchacz
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viarudaizia rudaizia
moniapuchacz
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viarudaizia rudaizia
moniapuchacz
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaevczyk evczyk
moniapuchacz
3587 158e 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viatriste triste
moniapuchacz
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatriste triste
moniapuchacz
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.
Reposted fromnezavisan nezavisan viatriste triste
moniapuchacz
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
moniapuchacz
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you
moniapuchacz
Ja po prostu sobie ze sobą nie radzę.
— „Pierwsza miłość”
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmokingtime smokingtime
moniapuchacz
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viaOnly2you Only2you
moniapuchacz
1049 56da 500
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viaeazyi eazyi

October 11 2018

moniapuchacz
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaLejdiWioletta LejdiWioletta
moniapuchacz
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viaLejdiWioletta LejdiWioletta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl