Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

moniapuchacz
A dokładnie które fakty z mojej biografii pozwoliły ci wpaść na pomysł, że jestem miłą osobą?
— Ilona Andrews – Magia kąsa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNocturia Nocturia

September 09 2017

5571 03e0
Reposted frommittland mittland viawszystkodupa wszystkodupa
moniapuchacz
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C. Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viachrzrzrz chrzrzrz
moniapuchacz
Po pierwsze: Stawiaj na siebie. Zawsze. Nikt nie jest ważniejszy niż Ty. A jeżeli ktoś sprawi, że tak czujesz czy myślisz - nie ma racji. Pamiętaj. Ty jesteś najważniejszy w całym swoim życiu.
— przemyślenia egoistki? nie sądzę.
Reposted fromniskowo niskowo viachrzrzrz chrzrzrz

August 31 2017

moniapuchacz
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viaalmostlover almostlover

August 27 2017

moniapuchacz
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viawszystkodupa wszystkodupa
moniapuchacz

August 20 2017

moniapuchacz
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viawszystkodupa wszystkodupa
moniapuchacz
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viapoppyseed poppyseed
moniapuchacz

August 08 2017

moniapuchacz
1797 f0d8
moniapuchacz
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viapoppyseed poppyseed
moniapuchacz
moniapuchacz
moniapuchacz
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaNocturia Nocturia
moniapuchacz
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted fromrickymp rickymp
moniapuchacz
Reposted frommuladhara muladhara viachrzrzrz chrzrzrz
moniapuchacz
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachrzrzrz chrzrzrz
moniapuchacz
Reposted fromcatdog2 catdog2 viachrzrzrz chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl