Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

moniapuchacz
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
moniapuchacz
5044 c27d 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarickymp rickymp
moniapuchacz
- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
moniapuchacz

"W partnerze seksualnym najbardziej cenię miłość."

Agnieszka Osiecka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaalmostlover almostlover
moniapuchacz
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaalmostlover almostlover
moniapuchacz

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
moniapuchacz
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viawszystkodupa wszystkodupa
9258 beb7 500

whitni:

this work is called “the impact of a book.”
– West Plains Public Library

moniapuchacz
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
moniapuchacz
1066 196f 500
moniapuchacz
Każdy człowiek jest skończonym idiotą co najmniej przez pięć minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu.
moniapuchacz
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalmostlover almostlover
moniapuchacz
Możesz się jutro obudzić i usłyszeć od swojego faceta, że Cię już nie kocha i że odchodzi. Wiesz kto Cię nie opuści? Twoje wykształcenie, praca i pieniądze.
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz
moniapuchacz
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viachrzrzrz chrzrzrz
moniapuchacz
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viaalmostlover almostlover
moniapuchacz
-Jak mogę pracować w nocy przez dwanaście godzin, wyspać się, umyć, zjeść, dojechać i wrócić z pracy, odebrać pranie, zapłacić czynsz i za gaz, zmienić opony, załatwić wszystkie te drobne sprawy i jeszcze uczyć się do egzaminu? -- zapytałem jednego z instruktorów w sali ćwiczeń. 
-Zrezygnuj ze snu -- poradził. 
Spojrzałem na niego. Nie robił sobie jaj. Ten cholerny głupiec mówił zupełnie poważnie. 
— Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaalmostlover almostlover

May 18 2017

moniapuchacz
1234 a571 500
Reposted fromksiezycowam ksiezycowam viaehh ehh
moniapuchacz
5044 c27d 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarickymp rickymp

May 17 2017

moniapuchacz
moniapuchacz
4807 6182 500
Reposted fromtimetolove timetolove viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl